تجربه‌ای متفاوت از فضاهای شهری یزد‎

آنچه در فرهنگ غرب، فضای شهری نامیده می شود را به ندرت می‌توان در شهرهای ما تجربه کرد. چرا که در روند شکل‌­گیری