معرفی رویکرد نوین شهرسازی منظر

شهرسازی منظر که توسط چارلز ولدهیم در اواسط دهه­ ی 1990 ابداع شد، یکی از دقیق ­ترین مانیفست­­ هایی است که به