تعریف شبکه گردشگری و ظرفیت ایجاد ارتباط مجموعه‌های تاریخی شوشتر

اين متن با همكاري خانم شیوا شیرکانی تدوين گرديده‌ و تمامي نقشه‌ها و تصاوير (بغیر از تصاویر منبع‌دار) از