نشست تخصصی «شهر هوشمند، شهر سرزنده»

به مناسبت روز جهانی شهرها نشست تخصصی «شهر هوشمند، شهر سرزنده» با همکاری سازمان زیباسازی و دانشگاه هنر تهران