شوشتر نو: دیروز، امروز، فردا

شوشتر نو یکی از شهرهای جدید خوزستان است که با هدف اسکان 40 هزار نفر کارگران کارخانه‌ی کشت و صنعت کارون در کنار