تصاویر کمتر دیده شده از بخش قدیمی شهر دبی

اغلب ما با شنیدن نام دبی، بیاد برج‌ها و آسمان­‌خراش‌های قد به‌ آسمان کشیده و مدرن می­‌افتیم و اگر سفری به