الگوی نواب تهران در محور صاحب الزمان(عج) مشهد

این مطلب برگرفته از سایت " عابر شهر" است که توسط دکتر سید مهدی معینی در حوزه پیاده مداری و فضاهای شهری راه