خانه‌های تاریخی دزفول و امکان تعریف شبکه گردشگری ویژه

اين متن با همكاري خانم زهرا خسروی‌پور تدوين گرديده‌ و تمامي تصاوير از آلبوم شخصي نگارندگان برداشت شده‌