فضاهای شهری روسیه، در انتظار جام جهانی ۲۰۱۸

نمایی کلی از پارک پیروزی مسکو روسیه به عنوان پهناورترین کشور دنیا میزبان بزرگترین رویداد جهان در سال 2018 یعنی