بهاری نو از فضاهای شهری کوچک تهران – میدانچه بهارشیراز

تعریف در شهر تهران و در دل محلات شهر، فضاهای شهری کوچک متعددی یافت می‌­شوند که بسیاری از ما روزانه از کنار