بررسی سیستم‌های انرژی هوشمند در شهر؛ مطالعه‌ی موردی شهر وین (بخش نخست)

پیش‌زمینه وین، پایتخت کشور اتریش است که یک شهر تاریخی به شمار می‌رود. شواهد نشان می‌دهند که تاریخ آن به