احیای میدان عتیق اصفهان از دریچه اقتصاد شهری

مصاحبه با مهندس علی اصغر بدری مصاحبه‌گر:  زهره قلانی میدان عتیق اصفهان، 1396، آلبوم شخصی نگارنده مجموعه