شهر در تکاپوی انقلاب؛ یک تمنای تاریخی

«تهران دیگر پایتخت نظام آلود شاهنشاهی نیست، شهری است اسلامی و مردمی. برای این‌که رفاه بیشتری در اختیار