کناره آب رودخانه مانزانارس حدود چهل سال به علت قرار‌گرفتن بزرگراه در مجاورت آن برای عموم قابل دسترس نبود. با هدف احیا اراضی پیرامونی رودخانه و گسترش فضاهای شهر مادرید مسابقه طراحی در سال ۲۰۰۵ برگزار شد و مقرر شد تونلی به منظور توسعه بزرگراه در سطح زیرین توسعه یابد و در سطح فوقانی یعنی در مجاورت رودخانه پروژه مادرید ریو اجرایی شود. طبق این طرح، ۳۶۰ اکر به پارک‌ها، ۱۴٫۸ اکر به تسهیلات ورزشی و عمومی، مراکز هنری، ساحل، محل بازی کودکان، کافه و بازاحیا میراث معماری پیرامونی اختصاص یافت. علاوه بر این طرح جامع رودخانه با دربرگیری ۱۶۸۰ اکر دیگر گسترش یافت تا تضمینی باشد بر اینکه فضاهای عمومی مناطقی که بیشترین نزدیکی را با رودخانه دارند نقش مهمی را در ساختار شهر ایفا می‌کنند.

تصاویر ذیل مربوط به بازدید نگارنده از شهر مادرید در June 2017 است.

تصویر۱- مسیرهای پیاده روی و دوچرخه سواری پیرامون رودخانه
تصویر ۲- منظرسازی پیرامون رودخانه و مهندسی سازه های خلاقانه
تصویر ۳- اتصال مناسب رودخانه با محلات مجاور
تصویر ۴- منظرسازی پیرامون رودخانه مانزانارس
تصویر ۵- منظرسازی پیرامون رودخانه مانزانارس
تصویر ۶- اتصال مناسب رودخانه به محلات مجاور
تصویر ۷- فضاسازی بر فراز رودخانه مانزانارس
تصویر ۸- مسیرهای پیاده روی
لینک کوتاه