پیاده‌راه رمبلا( La Rambla)  در بارسلونا اسپانیا، محوری است در مرکز شهر و بافت تاریخی که یکی از پر مخاطب‌ترین فضاها و اولین پیاده‌راه های دنیا محسوب می‌شود. در این محور، یک لاین حرکتی سواره در یک طرف وجود دارد و محور وسط به پیاده و فعالیت‌های آن اختصاص دارد. نکته حائز اهمیت دربازآفرینی فضاهای شهری در بارسلون، توجه به رویکرد خرده‌فروشی (retail led) و وجود متعدد کافه‌های همیشه فعال در این شهر است که در عین سرزندگی فضایی، اقتصاد شهری را تقویت می‌کند.

سه عکس ابتدایی مربوط به پیاده‌راه رمبلا در بارسلون می‌باشد. عکس آخر نیز ماهیت یک مسیر ساده در شهر Manresa در اطراف بارسلون است.

تصاویر مربوط به بازدید نگارنده در پاییز ۹۵ از شهر بارسلونا و شهرهای اطراف آن است.