تصور کن…
لحظه‌هایی را، زندگی‌هایی را…
که در این شهر غریب پرفریب جاری بودند…
و انگار هیج‌وقت نبودند!
تصور کن…
فرصتی نیست تا تبخیر این آینه خیس وهم آلود.
تصور کن…

 

 

محل عکس: تهران، محدوده باغ ملی، دانشگاه هنر

لینک کوتاه