دریا صالحی

عکس کاور خود را تغییر دهید
S.salehi
عکس کاور خود را تغییر دهید
طراح شهر، دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری، پژوهشگر حوزه‌ی رویداد‌مداری زون‌های پیاده، توسعه رویداد مبتنی برفرهنگ، اقتصاد و مسائل اجتماعی – ابر رویدادها و بازآفرینی فرهنگ مبنا
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

نویسنده
کارشناسی ارشد طراحی شهری

کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه تربیت مدرس
دانش‌آموخته کارشناسی شهرسازی