الهام قاسمی

عکس کاور خود را تغییر دهید
عکس کاور خود را تغییر دهید
کارشناسی ارشد طراحی شهری پژوهشگر دکتری شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس علاقه مند مطالعات شهر ایرانی اسلامی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

نویسنده
دکتری شهرسازی

دکتری شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس،کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه هنر اصفهان، کارشناسی مهندسی شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان