الهام قاسمی

عکس کاور خود را تغییر دهید
e.ghasemi
عکس کاور خود را تغییر دهید
کارشناسی ارشد طراحی شهری پژوهشگر دکتری شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس علاقه مند مطالعات شهر ایرانی اسلامی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

نویسنده
دکتری شهرسازی

دکتری شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس،کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه هنر اصفهان، کارشناسی مهندسی شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان