دنیا صادقیان مهر

عکس کاور خود را تغییر دهید
d.sadeghian
عکس کاور خود را تغییر دهید
معمار و طراح شهر و دانش آموخته کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه تربیت مدرس، علاقمند و پژوهشگر در حوزه لبه های آب شهری و فضاهای شهری نوین
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.