علی سلطانی

عکس کاور خود را تغییر دهید
عکس کاور خود را تغییر دهید
عضو هیئت علمی گروه شهرسازی دانشگاه شیراز و علاقه‌مند به حوزه حمل‌و‌نقل و جابجایی شهری و برنامه‌ریزی کاربری اراضی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

نویسنده مدعو
دکترای شهرسازی و طراحی شهری، دانشگاه آدلاید، استرالیا