عطیه عسگری

عکس کاور خود را تغییر دهید
a.asgari
عکس کاور خود را تغییر دهید
دانشجوی مقطع دکتری شهرسازی و علاقمند به مطالعات شهرهای هوشمند
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

نویسنده
دانشجوی مقطع دکتری شهرسازی