تگ کردن بایگانی برای محله

اخبار

تصویب نظریه «محله، پدیده پایدار اجتماعی با مرکزیت مسجد» دکتر محمدرضا پورجعفر

تصویب طرح نامه دکتر محمدرضا پور جعفر با عنوان «محله، پدیده پایدار اجتماعی با مرکزیت مسجد با عملکردهای مذهبی، فرهنگی و اجتماعی» در شهر ایرانی اسلامی به عنوان نظریه توسط شورای عالی انقلاب اسلامی. این نظریه حائز مرتبه «کرسی موفق» شده است. تصویب نظریه محله پدیده پایدار اجتماعی با مرکزیت…
ادامه مطلب
رویداد‌ها

نشست تخصصی «توسعه امکانات و خدمات روبنایی و ارتقای زیرساخت های شهری و محله ای»

چهارمین نشست از دفتر چهاردهم سلسله نشست‌های موضوعی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران با محوریت "توسعه امکانات و خدمات روبنایی و ارتقای زیرساخت های شهری و محله ای" برگزار خواهد شد. در این نشست علمی-تخصصی دکتر پرویز پیران، دکتر مظفر صرافی، دکتر محمد شیخی، دکتر مجید روستا و دکتر محمدسعید ایزدی…
ادامه مطلب