شهرسازی تاکتیکی: بازتصور شهرها در پساکرونا

توضیح: این مطلب ترجمه فارسی Tactical Urbanism: Reimagining Our Cities post-Covid-19 است. . همه‌گیری کوید-19 شیوه زندگی ما را متحول