تامین کیفیت بالاتر زندگی در ابعاد عینی و ذهنی امروزه از دغدغه های مدیران و برنامه ریزان اغلب شهرهای دنیا خصوصا کلانشهرهاست. امروزه، پيشگامان سراسر جهان به بررسي دليل اين موضوع که چرا برخي از جوامع از سايرين شادترند علاقه مندي نشان داده اند. همچنين کشورها درحال گام برداشتن براي…
ادامه مطلب