جلسه دوم عصرانه‌های کتاب‌خوانی در طراحی شهری

در  عصرانه‌های کتاب‌خوانی قرار بر این است که گرد هم جمع شویم و روایت روایتگران را بشنویم و باهم به بحث