نویسندگان

منتشر شده
منتشر شده
کارشناسی ارشد طراحی شهری
زندگی‏نامه:

معمار و طراح شهر و دانش آموخته دانشگاه تربیت مدرس است و پژوهشگر در حوزه فضاهای عمومی شهری و دگرگونی آن ها ، بازآفرینی شهری ، آینده شهرها و تغییرات شهری

منتشر شده
پژوهشگر دکتری معماری
منتشر شده
کارشناسی ارشد طراحی شهری
زندگی‏نامه:

دانش آموخته طراحی شهری دانشگاه تربیت مدرس و شهرسازی دانشگاه فردوسی است و به موضوعات بازآفرینی فرهنگ مبنا و تحول فضاهای شهری و رقابت پذیری شهری علاقه مند است.

منتشر شده
زندگی‏نامه:

كارشناس ارشد طراحي شهري

منتشر شده
دانشجوی دکتری شهرسازی
زندگی‏نامه:

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه تربیت مدرس و پژوهشگر در حوزه فضاهای شهری کوچک و محدوده سرعت 30.

منتشر شده
کارشناسی ارشد طراحی شهری
زندگی‏نامه:

معمار و طراح شهر،دانشجوی دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشگر حوزه شهر و انرژی،آسایش حرارتی در شهر، علاقه‌مند به طراحی معماری همگام با اقلیم،معماری پایدار

منتشر شده
زندگی‏نامه:

دانش آموخته طراحی شهری و پژوهشگر دوره دکتری شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس

منتشر شده
کارشناسی ارشد طراحی شهری
زندگی‏نامه:

دانشجو طراحی شهری، دانش آموخته‌ی دانشگاه هنر، علاقه مند به جامعه شناسی شهری و واکاوی مسائل شهری

منتشر شده
کارشناسی ارشد طراحی شهری
زندگی‏نامه:

كارشناس ارشد طراحی شهری دانشگاه بوعلی سینا همدان و علاقمند به پژوهش در زمینه بازافرینی سكونتگاه های غیر رسمی

منتشر شده
کارشناس ارشد طراحی شهری
زندگی‏نامه:

دانش آموخته کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه آزاد واحد قزوین است و پژوهشگر در حوزه شهر و فضاهای عمومی شهر، کیفیت انها و نحوه ارتباط مردم با فضاهای شهری می باشد .

منتشر شده
کارشناسی ارشد طراحی شهری
زندگی‏نامه:

دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشگر در زمینه‌ی کیفیت منظر شبانه

منتشر شده
کارشناس ارشد طراحی شهری
زندگی‏نامه:

دانشجوی طراحی شهری دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشگر حوزه فضاهای شهری همساز با اقلیم، علاقه‌مند به مباحث مرتبط با شهر پایدار

منتشر شده
كارشناسي ارشد شهرسازي- طراحي شهري
زندگی‏نامه:

دانشجوي طراحي شهري دانشگاه تربيت مدرس و پژوهشگر در حوزه‌ي حمل‌و‌نقل شهري و شبكه‌ي منسجم دوچرخه‌سواري در شهر.

منتشر شده
پژوهشگر دکتری شهرسازی
زندگی‏نامه:

پژوهشگر دوره دکتری شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس، علاقه‌مند به مباحث برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای

منتشر شده
طراحی شهری، دکترا
زندگی‏نامه:

عضو هیئت علمی گروه شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس، مدیر بخش شهرسازی مهندسین مشاور سبزاندیش پایش(ساپ). حوزه های تخصصی:کیفیت و پایداری فضاهای عمومی شهری و بازآفرینی فرهنگ مبنا

منتشر شده
دانشجوی دکتری شهرسازی
زندگی‏نامه:

دانشجوی دکتری شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس،
پژوهشگر در حوزه مطالعات شادی و سلامت روان در فضاهای شهری

منتشر شده
کارشناسی ارشد طراحی شهری
زندگی‏نامه:

دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه تربیت مدرس، علاقه‌مند به پژوهش در حوزه برنامه‌ریزی و طراحی فضاهای عمومی در محدوده تاریخی شهرها

منتشر شده
کارشناسی ارشد طراحی شهری
زندگی‏نامه:

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشگر در حوزه پیاده‌مداری و شبکه فضاهای پیاده‌مدار، علاقه‌مند به مباحث هنر، نور و رنگ در شهر

منتشر شده
کارشناسی ارشد طراحی شهری
زندگی‏نامه:

دانشجوی طراحی شهری دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشگر حوزه فضاهای شهری درمانگر در مقابل استرس، علاقه‌مند به مباحث مربوط به طراحی شهری و سلامت روان

منتشر شده
دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری
زندگی‏نامه:

کارشناسی ارشد طراحی شهری، پژوهشگر حوزه‌ی بازآفرینی، علاقه‌مند به مباحث اقتصاد و گردشگری شهری

منتشر شده
زندگی‏نامه:

معمار و طراح شهر و دانش آموخته کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه تربیت مدرس، علاقمند و پژوهشگر در حوزه لبه های آب شهری و فضاهای شهری نوین

منتشر شده
کارشناسی ارشد طراحی شهری
زندگی‏نامه:

طراح شهر، دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری، پژوهشگر حوزه‌ی رویداد‌مداری زون‌های پیاده، توسعه رویداد مبتنی برفرهنگ، اقتصاد و مسائل اجتماعی – ابر رویدادها و بازآفرینی فرهنگ مبنا

منتشر شده
پژوهشگر دکتری شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس
زندگی‏نامه:

طراح شهری و پژوهشگر دکتری شهرسازی در دانشگاه تربیت مدرس است و به اقتصاد سیاسی فضای شهری، شهر و سینما و بازآفرینی شهری علاقه‌مند است.

منتشر شده
زندگی‏نامه:

طراح شهر و دانش آموخته دانشگاه تربیت مدرس است و پژوهشگر در برندینگ مکان(شهر و مکان شهری)،رقابت پذیری و بافت فرسوده شهری.

منتشر شده
کارشناسی ارشد طراحی شهری
زندگی‏نامه:

دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه تربیت مدرس

منتشر شده
کارشناسی ارشد طراحی شهری
زندگی‏نامه:

دانش آموخته طراحی شهری دانشگاه تربیت مدرس است و به مباحث مرتبط با آب کنارها، بازآفرینی شهری و تاب آوری شهری علاقمند است.

منتشر شده
دانشجوی مقطع دکتری شهرسازی
زندگی‏نامه:

دانشجوی مقطع دکتری شهرسازی و علاقمند به مطالعات شهرهای هوشمند

منتشر شده
زندگی‏نامه:

پژوهشگر دکتری معماری با گرایش منظر و دانش آموخته کارشناسی ارشد معماری منظر است و به پژوهش در حوزه‌های طراحی مشارکتی، کیفیت فضاهای باز و عمومی در شهر، پایداری اجتماعی و منظر شهری علاقه‌مند است.

منتشر شده
دکتری شهرسازی
زندگی‏نامه:

کارشناسی ارشد طراحی شهری
پژوهشگر دکتری شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس
علاقه مند مطالعات شهر ایرانی اسلامی

منتشر شده
زندگی‏نامه:

معمار و طراح شهری و عضو هیئت علمی پژوهشکده هنر و معماری جهاد دانشگاهی تهران

رفتن به صفحه:
1 2