نویسندگان

منتشر شده
زهرا آزرم
کارشناسی ارشد طراحی شهری
زندگی‏نامه:

معمار و طراح شهر و دانش آموخته دانشگاه تربیت مدرس است و پژوهشگر در حوزه فضاهای عمومی شهری و دگرگونی آن ها ، بازآفرینی شهری ، آینده شهرها و تغییرات شهری

منتشر شده
علی ابهری
پژوهشگر دکتری معماری
منتشر شده
سپیده افسری
کارشناسی ارشد طراحی شهری
زندگی‏نامه:

دانش آموخته طراحی شهری دانشگاه تربیت مدرس و شهرسازی دانشگاه فردوسی است و به موضوعات بازآفرینی فرهنگ مبنا و تحول فضاهای شهری و رقابت پذیری شهری علاقه مند است.

منتشر شده
سارا اميني لاري
زندگی‏نامه:

كارشناس ارشد طراحي شهري

منتشر شده
علی امین
دانشجوی دکتری شهرسازی
زندگی‏نامه:

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه تربیت مدرس و پژوهشگر در حوزه فضاهای شهری کوچک و محدوده سرعت 30.

منتشر شده
مسعود باقری
کارشناسی ارشد طراحی شهری
زندگی‏نامه:

معمار و طراح شهر،دانشجوی دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشگر حوزه شهر و انرژی،آسایش حرارتی در شهر، علاقه‌مند به طراحی معماری همگام با اقلیم،معماری پایدار

منتشر شده
علی پورجعفر
زندگی‏نامه:

دانش آموخته طراحی شهری و پژوهشگر دوره دکتری شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس

منتشر شده
شیدا حقیریان
کارشناسی ارشد طراحی شهری
زندگی‏نامه:

كارشناس ارشد طراحی شهری دانشگاه بوعلی سینا همدان و علاقمند به پژوهش در زمینه بازافرینی سكونتگاه های غیر رسمی

منتشر شده
سپیده حمزه‌ای
کارشناس ارشد طراحی شهری
زندگی‏نامه:

دانش آموخته کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه آزاد واحد قزوین است و پژوهشگر در حوزه شهر و فضاهای عمومی شهر، کیفیت انها و نحوه ارتباط مردم با فضاهای شهری می باشد .

منتشر شده
مصطفی خزایی
کارشناسی ارشد طراحی شهری
زندگی‏نامه:

دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشگر در زمینه‌ی کیفیت منظر شبانه

منتشر شده
زهرا خسروی
کارشناس ارشد طراحی شهری
زندگی‏نامه:

دانشجوی طراحی شهری دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشگر حوزه فضاهای شهری همساز با اقلیم، علاقه‌مند به مباحث مرتبط با شهر پایدار

منتشر شده
نیلوفر دهقانی
كارشناسي ارشد شهرسازي- طراحي شهري
زندگی‏نامه:

دانشجوي طراحي شهري دانشگاه تربيت مدرس و پژوهشگر در حوزه‌ي حمل‌و‌نقل شهري و شبكه‌ي منسجم دوچرخه‌سواري در شهر.

منتشر شده
فرامرز رستمی
پژوهشگر دکتری شهرسازی
زندگی‏نامه:

پژوهشگر دوره دکتری شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس، علاقه‌مند به مباحث برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای

منتشر شده
احسان رنجبر
طراحی شهری، دکترا
زندگی‏نامه:

عضو هیئت علمی گروه شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس، مدیر بخش شهرسازی مهندسین مشاور سبزاندیش پایش(ساپ). حوزه های تخصصی:کیفیت و پایداری فضاهای عمومی شهری و بازآفرینی فرهنگ مبنا

منتشر شده
سحر سماواتی
دانشجوی دکتری شهرسازی
زندگی‏نامه:

دانشجوی دکتری شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس،
پژوهشگر در حوزه مطالعات شادی و سلامت روان در فضاهای شهری

منتشر شده
میرحجت سیدولیلو
کارشناسی ارشد طراحی شهری
زندگی‏نامه:

دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه تربیت مدرس، علاقه‌مند به پژوهش در حوزه برنامه‌ریزی و طراحی فضاهای عمومی در محدوده تاریخی شهرها

منتشر شده
شیوا شیرکانی
کارشناسی ارشد طراحی شهری
زندگی‏نامه:

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشگر در حوزه پیاده‌مداری و شبکه فضاهای پیاده‌مدار، علاقه‌مند به مباحث هنر، نور و رنگ در شهر

منتشر شده
فرشته صادق پور
کارشناسی ارشد طراحی شهری
زندگی‏نامه:

دانشجوی طراحی شهری دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشگر حوزه فضاهای شهری درمانگر در مقابل استرس، علاقه‌مند به مباحث مربوط به طراحی شهری و سلامت روان

منتشر شده
شیما صادقی
دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری
زندگی‏نامه:

کارشناسی ارشد طراحی شهری، پژوهشگر حوزه‌ی بازآفرینی، علاقه‌مند به مباحث اقتصاد و گردشگری شهری

منتشر شده
دنیا صادقیان مهر
زندگی‏نامه:

معمار و طراح شهر و دانش آموخته کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه تربیت مدرس، علاقمند و پژوهشگر در حوزه لبه های آب شهری و فضاهای شهری نوین

منتشر شده
دریا صالحی
کارشناسی ارشد طراحی شهری
زندگی‏نامه:

طراح شهر، دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری، پژوهشگر حوزه‌ی رویداد‌مداری زون‌های پیاده، توسعه رویداد مبتنی برفرهنگ، اقتصاد و مسائل اجتماعی – ابر رویدادها و بازآفرینی فرهنگ مبنا

منتشر شده
ابوالفضل طغرایی
پژوهشگر دکتری شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس
زندگی‏نامه:

طراح شهری و پژوهشگر دکتری شهرسازی در دانشگاه تربیت مدرس است و به اقتصاد سیاسی فضای شهری، شهر و سینما و بازآفرینی شهری علاقه‌مند است.

منتشر شده
الناز ظفردار
زندگی‏نامه:

طراح شهر و دانش آموخته دانشگاه تربیت مدرس است و پژوهشگر در برندینگ مکان(شهر و مکان شهری)،رقابت پذیری و بافت فرسوده شهری.

منتشر شده
راضيه ظهيرالاسلام
کارشناسی ارشد طراحی شهری
زندگی‏نامه:

دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه تربیت مدرس

منتشر شده
محمد جواد عابدی
کارشناسی ارشد طراحی شهری
زندگی‏نامه:

دانش آموخته طراحی شهری دانشگاه تربیت مدرس است و به مباحث مرتبط با آب کنارها، بازآفرینی شهری و تاب آوری شهری علاقمند است.

منتشر شده
عطیه عسگری
دانشجوی مقطع دکتری شهرسازی
زندگی‏نامه:

دانشجوی مقطع دکتری شهرسازی و علاقمند به مطالعات شهرهای هوشمند

منتشر شده
سعید غلامپور
زندگی‏نامه:

پژوهشگر دکتری معماری با گرایش منظر و دانش آموخته کارشناسی ارشد معماری منظر است و به پژوهش در حوزه‌های طراحی مشارکتی، کیفیت فضاهای باز و عمومی در شهر، پایداری اجتماعی و منظر شهری علاقه‌مند است.

منتشر شده
الهام قاسمی
دکتری شهرسازی
زندگی‏نامه:

کارشناسی ارشد طراحی شهری
پژوهشگر دکتری شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس
علاقه مند مطالعات شهر ایرانی اسلامی

منتشر شده
سیامک قاضی پور
زندگی‏نامه:

معمار و طراح شهری و عضو هیئت علمی پژوهشکده هنر و معماری جهاد دانشگاهی تهران

منتشر شده
الیاس قبولی
کارشناسی ارشد طراحی شهری
زندگی‏نامه:

دانش آموخته طراحی شهری دانشگاه تربیت مدرس است و به بازتوسعه اراضی قهوه‌ای و بازاستفاده از میراث صنعتی علاقه‌مند است.

منتشر شده
زهره قلانی
کارشناسی ارشد طراحی شهری
زندگی‏نامه:

معمار و طراح شهر، دانش‌آموخته دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشگر حوزه ارزیابی تاثیرات پروژه‌های شاخص بازآفرینی شهری، علاقه‌مند به مباحث مربوط به مناسب‌سازی فضاهای شهری برای نابینایان

منتشر شده
مریم کریمایی
کارشناسی ارشد طراحی شهری
زندگی‏نامه:

معمار و طراح شهر،دانش‌آموخته کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه تربیت مدرس و پژوهشگر در زمینه مکان‌سازی و بافت فرسوده

رفتن به صفحه:
1 2