بایگانی برای علوم اجتماعی و شهر

روان شناسی شهری

مروری بر کتاب «نظریه‌ای در باب دین و شادی، دین تاریخی و مهار دوگانه شادی» از منظر مطالعات شهری

چکیده در آثار مندرج در ذیل جامعه‌شناسی دین، نسبت دین و رفتار شادمانه کمتر به‌صورت نظام‌مند موردبررسی قرارگرفته است. موضوع نسبت دین و شادی، موضوعی بین‌رشته‌ای است و لاجرم مطلوب این است که به نحوی همه‌جانبه نگریسته شود و دستاوردهای معرفتی حوزه‌های مختلف موردتوجه و استفاده قرار گیرد. بصیرت‌هایی که…
ادامه مطلب
شهر و سینما

کتاب “Cities and Cinema”

کتاب «شهرها و سینما» نوشته Barbara Mennel ، پایه‌ای‌ترین کتاب در توصیف و تحلیل چگونگی بازنمایی شهر در سینما است، که مورد ارجاع بسیاری از مقالات و کتاب‌های دیگر به زیان‌های گوناگون قرار گرفته است. سینما، به عنوان مهم‌ترین اختراع قرن بیستم همواره در حال بازنمایی شهر به عنوان پدیده‌ای که…
ادامه مطلب