بایگانی برای پیاده مداری

پیاده مداری

از حاکمیت سواره بر شهر تا شکل‌گیری و گسترش نقاط سیاه منظر شهری

به نظر می‌رسد توسعه شهری در ایران با ساز و کاری جهت تسهیل هرچه بهتر حرکت سواره همراه شده است. نهاد‌های تصمیم گیرنده و مدیران شهر‌ی نیز همواره در تلاشند تا در جهت تحقق ایده فوق از یکدیگر پیشی گرفته و مواردی چنین را نمودی بر تدبیر و کفایت خویش…
ادامه مطلب
ابعاد اجتماعی

جغرافیای زمانی حرکت در زندگی روزمره (بخش نخست)

تا اواخر دهه شصت ميلادي هيچ مدل پذيرفته شده‌اي وجود نداشت كه قادر باشد ظرفيت هاي زماني و مكاني را به رفتار افراد پيوند زند. در اين زمان نياز به وجود روش‌هايي براي درك و تحليل ابعاد زماني و فضايي فعاليت هاي انساني به شدت احساس مي‌شد. در يك طرف…
ادامه مطلب