بایگانی برای مبانی و مفاهیم

فضاهای عمومی

بالکن‌ها، عضو جدایی‌ناپذیر نماهای شهری

زهره قلانی/ سیده نرگس السادات دهدشتی بالکن‌ها فضاهای مسقف در طبقات فوقانی هستند که حداقل یک طرف آن رو به فضای بیرونی دارند. گاهی بالکن‌ها دو طرف و گاهی سه طرف باز رو به فضای مجاور دارند. بالکن از الحاقات آپارتمان‌ها محسوب می شود که مساحت آنها (با نسبتی معین)…
ادامه مطلب
اقتصاد سیاسی

رویکردهای انتقادی به مضامین شهر پست‌مدرن (بخش نخست)

اگر چيزي به نام شهر پست‌مدرن وجود دارد، چه مفروضاتي را براي تشريح ابعاد آن مي‌توان در نظر گرفت؟ اين سوالي است كه بسياري، از طرق گوناگون بدان پاسخ داده‌اند. همه اين ديدگاه‌ها در يك نكته اساسي توافق دارند: پايه‌هاي نظري تفكر مدرن از ميان رفته و هسته فكري آن…
ادامه مطلب
مبانی و مفاهیم

مفهوم دگرگونی شهری و ارتباط آن با روند تغییر فضاهای شهری

دگرگونی و دگردیسی در دهه های اخیر به عنوان یک مفهوم نسبتا جدید به حوزه طراحی شهری وارد شده است. در ادبیات جهان واژه شناسی این مفهوم در دو کلمه کلیدی Transformation وTransition  تعریف می شود که اساسا به مقیاس عملکردی یک تغییر بستگی دارد. مفهوم دگردیسی شهری، فرآیندی ادامه…
ادامه مطلب