برخی از مهم‌ترین اسناد در حوزه اراضی قهوه‌ای در زیر ارائه شده است:

نام سند شهر سال تصویر سند فایل سند
Creating community-based brownfield redevelopment strategies Canada ۲۰۱۰ دانلود
Brownfield – handbook Ostrava ۲۰۱۰ دانلود
Sustainable Brownfield Regeneration- CABERNET Network Report Nottingham ۲۰۰۶ دانلود
Brownfields
 A Guidebook for
Local Governments
and Communities
Washington ۲۰۰۳ دانلود