زهرا خسروی

عکس کاور خود را تغییر دهید
z.khosravi
عکس کاور خود را تغییر دهید
دانشجوی طراحی شهری دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشگر حوزه فضاهای شهری همساز با اقلیم، علاقه‌مند به مباحث مرتبط با شهر پایدار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

نویسنده
کارشناس ارشد طراحی شهری

کارشناس ارشد طراحی شهری دانشگاه تربیت مدرس