زهرا آزرم

عکس کاور خود را تغییر دهید
z.azarm
عکس کاور خود را تغییر دهید
معمار و طراح شهر و دانش آموخته دانشگاه تربیت مدرس است و پژوهشگر در حوزه فضاهای عمومی شهری و دگرگونی آن ها ، بازآفرینی شهری ، آینده شهرها و تغییرات شهری
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

دبیر بخش فضای شهری
کارشناسی ارشد طراحی شهری

کارشناسی مهندسی معماری و کارشناسی ارشد طراحی شهری