طناز مولایی

عکس کاور خود را تغییر دهید
عکس کاور خود را تغییر دهید
فارغ التحصیل کارشناسی شهرسازی از دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد طراحی شهری از دانشگاه تربیت مدرس است و به جامعه شناسی ، انسان شناسی شهری و گردشگری علاقه مند است.
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.