شیما صادقی

عکس کاور خود را تغییر دهید
shima.sadeghi
عکس کاور خود را تغییر دهید
کارشناسی ارشد طراحی شهری، پژوهشگر حوزه‌ی بازآفرینی، علاقه‌مند به مباحث اقتصاد و گردشگری شهری
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

نویسنده
دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری

دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری
دانش‌آموخته کارشناسی شهرسازی