سیامک قاضی پور

عکس کاور خود را تغییر دهید
s.ghazipour
عکس کاور خود را تغییر دهید
معمار و طراح شهری و عضو هیئت علمی پژوهشکده هنر و معماری جهاد دانشگاهی تهران
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.