عرفان طغرایی

عکس کاور خود را تغییر دهید
e.toghraei
عکس کاور خود را تغییر دهید
کارشناس ارشد طراحی شهری که به رفتارشناسی مردم در فضاهای عمومی شهری و هنر عمومی علاقه‌مند است.
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.