بازخوانی حاشیه رودخانه کارون در اهواز به عنوان فضای شهری-زندگی شبانه

معمولا هر شهر را به نمادها و جلوه‌های چشم‌نواز و ماندگار آن می‌شناسند. نمادهایی که برگرفته از هویت و