پارک چهل بازه مشهد؛ توسعه اراضی بایر حاشیه یک رودخانه فصلی

معرفی پارک چهل‌ بازه از جمله پروژه‌های بزرگ شهری در مشهد است که با هدف توسعه تفریحی و گردشگری شهر، در حال