شهرک دهکده (خانه) کرج؛ نمونه‌ای متقدم از توسعه‌های حومه‌ای سبز در ایران

شهرک دهکده (خانه) در فردیس کرج، یک شهرک مسکونی ویلایی است که مانند لکه‌ای سبز، خود را از مناطق مجاور متمایز