جستاری در ارتباط برندینگ مکان و طراحی شهری (بخش اول)

امروزه رقابت‌پذیری امری اجتناب‌ناپذیر در عصر جهانی‌شدن است به‌طوری‌که کشورها، مناطق و شهرها نیز برای جذب