اسناد طراحی شهری حوزه «اراضی قهوه‌ای»

برخی از مهم‌ترین اسناد در حوزه اراضی قهوه‌ای در زیر ارائه شده است: نام سند شهر سال تصویر سند فایل