مترو به‌مثابه‌ی فضای عمومی، مترو سواران به‌مثابه‌ی کنشگران اجتماعی

این یادداشت چند روز قبل از دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران نوشته‌شده است. سؤال: ما از فضای