این کتاب بر روی تزیین شهر و نقش آن در افزودن جلوه به صحنه‌های شهری تمرکز دارد. کلیف ماتین و سایر نویسندگان در این کتاب نشان می‌دهند که چگونه استفاده از عناصر تزیینی خیابان‌ها و میدان‌ها و نیز استفاده عملی از ویژگی‌های مناظر سخت و نرم موجب ارتقای ویژگی‌های فضا می‌شود. سایر اطلاعات تکمیلی کتاب به شرح زیر می‌باشد:

Taner Oc, Cliff Moughtin, Steven TiesdellAuthor
(Butterworth-Heinemann (September 1995Publisher
۱۹۹۵First published
۹۷۸-۰۷۵۰۶۰۷۹۲۶ISBN-13
۱۶۴ pagesPaperback 

دانلود و مطالعه:

Urban_Design_Ornament_and_Decoration

Urban Design Ornament And Decoration
Urban Design Ornament And Decoration
لینک کوتاه