سپیده حمزه‌ای

عکس کاور خود را تغییر دهید
spd.hamzeie
عکس کاور خود را تغییر دهید
دانش آموخته کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه آزاد واحد قزوین است و پژوهشگر در حوزه شهر و فضاهای عمومی شهر، کیفیت انها و نحوه ارتباط مردم با فضاهای شهری می باشد .
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

کارشناس ارشد طراحی شهری