فرامرز رستمی

عکس کاور خود را تغییر دهید
عکس کاور خود را تغییر دهید
پژوهشگر دوره دکتری شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس، علاقه‌مند به مباحث برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

نویسنده
پژوهشگر دکتری شهرسازی

پژوهشگر دوره دکتری شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس
دانش‌آموخته کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای