Change your cover photo
Change your cover photo
دانش آموخته طراحی شهری دانشگاه تربیت مدرس است و به بازتوسعه اراضی قهوه‌ای و بازاستفاده از میراث صنعتی علاقه‌مند است.
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

دبیر بخش پروژه‌ها
کارشناسی ارشد طراحی شهری

کارشناسی مهندسی شهرسازی، دانشگاه ارومیه
کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشگاه تربیت مدرس