ابوالفضل طغرایی

عکس کاور خود را تغییر دهید
a.toghraei
عکس کاور خود را تغییر دهید
طراح شهری و پژوهشگر دکتری شهرسازی در دانشگاه تربیت مدرس است و به اقتصاد سیاسی فضای شهری، شهر و سینما و بازآفرینی شهری علاقه‌مند است.
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

سردبیر
پژوهشگر دکتری شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس

کارشناسی مهندسی شهرسازی، دانشگاه هنر تهران
کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشگاه هنر اسلامی تبریز
پژوهشگر دکتری شهرسازی، دانشگاه تربیت مدرس

مدرس دانشگاه‌ بین‌المللی امام خمینی قزوین
عضو گروه شهرسازی مهندسین مشاور سبزاندیش پایش(ساپ)