اولین کنفرانس بین‌المللی «آینده فضاهای عمومی شهری»

اولین کنفرانس بین‌المللی آینده فضاهای عمومی شهری در 25-27 سپتامبر 2018 در دانشگاه تربیت مدرس تهران برگزار