له‌آل قلب جدید پاریس

مقدمه Les Halles درگذشته به عنوان «مرکز شهر پاریس» نامگذاری شده بود، محله ای شلوغ و پر رونق که در دهه 1970کاملا