در نوشتار پنجم مبحث زیرساخت برق در شهر هوشمند را پی می‌گیریم. در دوره گذار به‌سوی یک سیستم انرژی هوشمند شهری، دولایه اصلی درگیر هستند که لایه خدمات و لایه داده هستند. با توجه به پیچیدگی این مفاهیم ما هر یک را به‌صورت جداگانه تحلیل می‌کنیم. لایه خدمات: در لایه…
ادامه مطلب